Dziedzictwo cywilizacyjne Europy

Dziedzictwo cywilizacyjne Europy

Jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024 jest „Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego”.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą dziedzictwa cywilizacyjnego Europy https://wakelet.com/wake/rT8P62ggKGYxi-pjLDlgy
oraz zestawieniem bibliograficznym materiałów dostępnych w zbiorach naszej Biblioteki „Nauczanie języka łacińskiego”.
oprac. Cecylia Radzewicz