dr hab. Krzysztof Sychowicz o kościołach i związkach wyznaniowych w PRL

dr hab. Krzysztof Sychowicz o kościołach i związkach wyznaniowych w PRL
13 września 2022 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach odbyło się seminarium „Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce po II wojnie światowej”. Wśród jego uczestników byli nauczyciele historii, historii i teraźniejszości oraz inni zainteresowani. Główne wątki poruszone w trakcie seminarium to: walka reżimu PRL z religią i kościołami, opór wobec państwowej ateizacji, program prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz znaczenie wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża dla Polski i świata.
Zajęcia prowadził dr. hab. Krzysztof Sychowicz, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Białymstoku, autor wielu prac poświęconych tej tematyce, w tym książki Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w województwie białostockim w latach 1944-1975.