Dlaczego jest nas mniej? Zatrzymaj depopulację!

Dlaczego jest nas mniej? Zatrzymaj depopulację!

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Rozwoju Regionalnego zaprasza uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych w województwie podlaskim do udziału w Konkursie na pracę pisemną lub pracę multimedialną.

Konkurs jest organizowany dla uczniów liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych i II stopnia. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów pracujących w zespołach i będących pod opieką merytoryczną nauczyciela, zwanego dalej „opiekunem Zespołu”.

Tematyka konkursu związana jest ze zjawiskiem depopulacji w województwie podlaskim, w kontekście aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2030 roku. W województwie podlaskim obserwuje się negatywne tendencje w zmianie struktury wiekowej mieszkańców świadczące o postępującym i rozszerzającym się zjawisku starzenia społeczeństwa w regionie. Niekorzystny wpływ na sytuację demograficzną ma również odpływ ludności za granicę lub do innych regionów kraju, co jest związane ze zjawiskiem tzw. „drenażu mózgów”.

Organizator czeka na nowatorskie pomysły, nieszablonowe rozwiązania, innowacyjne koncepcje, które będzie mógł wykorzystać/uwzględnić projektując korzystne zmiany w temacie depopulacji w województwie podlaskim.

Nagrody dla zwycięzców:

I miejsce – 2 000 zł dla każdego członka Zespołu i 2000 zł dla opiekuna Zespołu, (max. 10 000 zł)

II miejsce – 1 000 zł dla każdego członka Zespołu i 1 000 zł dla opiekuna Zespołu, (max. 5 000 zł)

III miejsce – 500 zł dla każdego członka Zespołu i 500 zł dla opiekuna Zespołu, (max. 2 500 zł )

Prace konkursowe (z wymaganymi załącznikami określonymi w regulaminie) należy przesyłać do 20 października 2023 r. (do końca dnia) na adres e-mailowy funduszeUE@podlaskie.eu

Więcej informacji na stronie: https://funduszeuepodlaskie.eu/konkurs