Czytanie dla pokoju

Czytanie dla pokoju
Trwa święto bibliotek szkolnych! Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych w wielu szkołach na stałe zagościł w kalendarzu corocznych przedsięwzięć i stał się okazją do pokazania dorobku i potencjału biblioteki, jej pozycji w środowisku szkolnym, a także do zorganizowania różnego rodzaju aktywności i promocji czytelnictwa.
Z jakich książek warto skorzystać, szukając inspiracji na przeprowadzenie działań związanych z tegorocznym hasłem „Czytanie dla pokoju”? Proponujemy wybór ośmiu pozycji dostępnych w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach, które podejmują ważne tematy, m.in. uniwersalnych wartości, grozy i tragizmu wojny oraz empatii dla ofiar działań wojennych.
https://wakelet.com/wake/abrdCwltINoyr3rTeJK3I
oprac. Beata Niedźwiecka