Cyprian Kamil Norwid – patron roku 2021

Cyprian Kamil Norwid – patron roku 2021

Cyprian Kamil Norwid

W uznaniu zasług Cypriana Kamila Norwida dla polskiej sztuki i polskiej kultury, w 200-lecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę ustanawiającą rok 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida.
24 września 2021 r. przypada 200. rocznica urodzin poety.
“W swojej twórczości Cyprian Kamil Norwid odwoływał się do narodowej i europejskiej tradycji, a zarazem był odważnym nowatorem oraz krytykiem różnych przejawów życia społecznego i politycznego. Patriotyzm podnosił do rangi najwyższej wartości. Podobnie ujmował jako świadomy oraz głęboko wierzący katolik kwestie etyczne, filozoficzne oraz teologiczne”- głosi tekst uchwały Sejmu RP (więcej informacji).

Zapraszamy do skorzystania z zasobów dostępnych w internecie zebranych w prezentacji Wakelet dotyczących Cypriana Kamila Norwida (link: https://wke.lt/w/s/23kce2 ), prezentacji „Patroni Roku 2021” oraz materiałów dostępnych w naszej Bibliotece – Bibliografia.

Polecamy również kolekcję cyfrową dzieł dostępną w Polonie – polona.pl

Źródło zdjęcia: sejm.gov.pl