Cykliczne spotkania z historią najnowszą w CEN

Cykliczne spotkania z historią najnowszą w CEN
W ramach współpracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, w dniu 14 lutego br. odbyły się kolejne warsztaty dydaktyczne dla nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie i zainteresowanych.

Podczas spotkania wykład wprowadzający nt.: Operacja antypolska NKWD, fakty i konteksty, wygłosił Jarosław Wasilewski z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Białymstoku.

Wydarzenia z lat 1937-1938 nie zaistniały powszechnie i są wciąż mało znane. Operacja polska NKWD była jedną z największych zbrodni o znamionach ludobójstwa w historii Europy XX wieku. W okresie Wielkiego Terroru Polacy mieszkający w ZSRR stali się ofiarami krwawej czystki przeprowadzonej przez Stalina.

Uczestnicy warsztatów mogli zapoznać się z teką edukacyjną Operacja polska NKWD 1937-1938, wydaną przez IPN Kraków, zawierającą bogate materiały dydaktyczne dla nauczyciela i ucznia. Propozycje wykorzystania tych materiałów na lekcjach historii przedstawił Krzysztof Jodczyk z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku.

Zaprezentowany został także portal edukacyjny poświęcony operacji polskiej NKWD. Zamieszczono tam m.in. relacje świadków, filmy dokumentalne, artykuły popularnonaukowe, dokumenty z sowieckich archiwów, kalendarium zbrodni, mapę miejsc pamięci, a także bazę ofiar.