Cudzoziemcy w polskiej szkole – materiały dla nauczycieli

Cudzoziemcy w polskiej szkole – materiały dla nauczycieli

Przygotowaliśmy Państwu zbiór źródeł internetowych w wyborze na temat Cudzoziemcy w polskiej szkole – materiały dla nauczycieli – związany z kierunkiem polityki oświatowej, tj. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej. Zgromadzone informacje mogą być wykorzystane przez nauczycieli w pracy z uczniem przybyłym z zagranicy. Wybrane artykuły omawiają zagadnienia prawne, pedagogiczne, psychologiczne, wychowawcze oraz zawierają przykłady dobrych praktyk.

Zapraszamy do skorzystania z materiałów zgromadzonych w kolekcji Padlet.
https://padlet.com/Bibliotekacen/gcz5blxw75ngikbj
oprac. Elżbieta Kozłowska