Ceremoniał pocztów sztandarowych

Ceremoniał pocztów sztandarowych
17 kwietnia 2018 r. Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zorganizowało w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach szkolenie pocztów sztandarowych.
Uczestniczyło w nim 14 pocztów szkół z Augustowa, Filipowa, Jeleniewa, Jabłońskich, Płociczna-Tartak, Przebrodu, Rutki-Tartak, Słobódki, Suwałk, Szczuczyna i Wiżajn.
Wprowadzenie zatytułowane „Sztandar jako znak i symbol” wygłosił dr Jarosław Schabieński, a część praktyczną przeprowadzili żołnierze 12 batalionu lekkiej piechoty w Suwałkach.