Ceremoniał pocztów sztandarowych w Szkole Podstawowej nr 4 w Augustowie

Ceremoniał pocztów sztandarowych w Szkole Podstawowej nr 4 w Augustowie
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach we współpracy z 12 batalionem lekkiej piechoty w Suwałkach wchodzącym w skład 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław” oraz Szkołą Podstawową nr 4 w Augustowie zorganizowało kolejne szkolenie pocztów sztandarowych.

Odbyło się ono 10 października br. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Augustowie. Uczestniczyło w nim 17 nauczycieli i 101 uczniów ze szkół w Augustowie, Bargłowie Kościelnym, Kolnicy, Koniecborze, Lipsku i Niećkowie.

Zajęcia prowadzili żołnierze 12 batalionu lekkiej piechoty pod dowództwem por. Roberta Żołnierowicza.