Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zaprasza do udziału w projekcie – IV OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE „WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW”

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zaprasza do udziału w projekcie – IV OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE „WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW”

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie „Wielka Liga Czytelników”, który objęty jest patronatem m.in. Ministra Edukacji Narodowej.

Projekt ten to sprawdzone przedsięwzięcie, doskonale wpisujące się w realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Skutecznie oddziałuje na szeroko pojęty rozwój poprzez rozwijanie kompetencji czytelniczych wpływających na sukces ucznia.

Po raz czwarty organizowana jest edycja ogólnopolska Wielkiej Ligi Czytelników. III edycja odbyła się w roku szkolnym 2016/2017. Wzięło w niej udział ponad 7000 uczniów, którzy wraz z rodzinami, nauczycielami i bibliotekarzami tworzyli społeczność aktywnych czytelników sięgającą 20000 osób. W ramach III edycji przeczytano ponad 50000 książek. Projekt objęli już swoim patronatem: Minister Edukacji Narodowej i Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne. Ponadto przedsięwzięcie zostało docenione przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przyznało dofinansowanie na IV Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga Czytelników”.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach jest koordynatorem projektu na szczeblu powiatowym (Suwałki i powiat suwalski ziemski).

Z nadzieją na Państwa zaangażowanie się w nasze przedsięwzięcie i serdecznie do tego zachęcając, będziemy oczekiwać na formularz zgłoszenia, którego podpisany skan należy przesłać na adres: cecylia.radzewicz@cen.suwalki.pl lub pocztą tradycyjną na adres koordynatora powiatowego – Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B, 16-400 Suwałki.

Zgłoszenia należy dostarczyć do 30 listopada 2018 r.

Zachęcamy do realizacji projektu w Państwa Szkołach i Placówkach. Jesteśmy przekonani, że projekt pozytywnie wpłynie na czytelnictwo wśród uczniów i ich rodzin.

Regulamin konkursu, harmonogram oraz formularz zgłoszeniowy zamieszczamy w załącznikach. Więcej informacji można uzyskać na stronie wielka-liga.pl, facebook.com/wielka liga oraz w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

Regulamin konkursu – pobierz
Harmonogram Konkursu w roku szkolnym 2018/2019 – pobierz
Formularz zgłoszeniowy – pobierz