CEN w Suwałkach zaprasza do udziału w kursach kwalifikacyjnych

CEN w Suwałkach zaprasza do udziału w kursach kwalifikacyjnych

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zachęca zainteresowane osoby do uczestnictwa w kursach kwalifikacyjnych.

W roku szkolnym 2020/2021 planujemy uruchomienie następujących kursów:
1. Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
– wymiar 48 godzin dydaktycznych, koszt uczestnictwa 500,00 zł.
formularz zgłoszenia na kurs

.

2. Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą 
– wymiar 210 godzin dydaktycznych, koszt uczestnictwa 1100,00 zł.
formularz zgłoszenia na kurs
.
Formularze zgłoszeń na kursy można też przesyłać na adres e-mail: cen@cen.suwalki.pl
Czekamy na Państwa zgłoszenia!