Cecylia Radzewicz – Na półce z książkami – cz. I

Nasza nauczycielska wiedza z zakresu metodyki nauczania i wychowania lubi być aktualizowana. W obliczu zachodzących zmian cywilizacyjnych nawet musi. Jak w pędzącym, migocącym atrakcjami świecie zainteresować młodzież nauką i mądrymi rozmowami o tym, co ważne, radzą autorzy prezentowanych książek. Swego książkowego doradcę mają także rodzice. Wszystkich nauczających i wychowujących Cecylia Radzewicz zaprasza do Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

Cecylia Radzewicz – kierownik Wydziału Rozwoju Czytelnictwa Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach, nauczyciel bibliotekarz. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli bibliotekarzy w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną, udostępniania i przechowywania zbiorów oraz metod pracy z czytelnikiem.
Cecylia Radzewicz – Na półce z książkami – cz. I

Pobierz artykuł