Ceremoniał pocztów sztandarowych

17 kwietnia 2018 r. Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zorganizowało w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach szkolenie pocztów sztandarowych. Uczestniczyło w nim 14 pocztów szkół z Augustowa, Filipowa, Jeleniewa, Jabłońskich, Płociczna-Tartak, Przebrodu, Rutki-Tartak, Słobódki, Suwałk, Szczuczyna i Wiżajn. Wprowadzenie zatytułowane „Sztandar jako znak i symbol” wygłosił dr Jarosław Schabieński, a część […]

Podsumowanie konferencji „Rok Niepodległej – środowiska szkolne na rzecz uczczenia stulecia niepodległości”

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zorganizowało w dniu 23 marca konferencję pod tytułem „Rok Niepodległej – środowiska szkolne na rzecz uczczenia stulecia niepodległości”. Wykład do zebranych na konferencji wygłosił prof. dr hab. Jan Żaryn. Historyk i senator RP mówił o drogach Polaków do niepodległości, akcentując rolę polskich tradycji i suwerennego myślenia tych polskich polityków, którym […]

Literatura stanu wojennego – drugi obieg wydawniczy

Prowadzonemu 15 marca br. w naszym ośrodku przez prof. dr hab. Alinę Kowalczykową seminarium na temat literatury stanu wojennego i drugiego obiegu wydawniczego towarzyszyła wystawa publikacji z tamtego okresu. Uczestnicy szkolenia mogli obejrzeć zarówno wydawnictwa ukazujące się na emigracji, jak i przedruki z tych wydawnictw, publikacje ukazujące się cyklicznie (choć nieregularnie), niskonakładowe materiały przykościelne, których […]

Relacja z IX Konferencji Metodycznej dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych województwa podlaskiego

W dniu 20 marca 2018 r. Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zorganizowało IX Konferencję Metodyczną dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych województwa podlaskiego pod Honorowym Patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty. Tematem tegorocznego spotkania było „Kształcenie zawodowe szansą i wyzwaniem”. W konferencji uczestniczyło 50 dyrektorów i nauczycieli z kilkunastu szkół zawodowych, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Ośrodka Rozwoju […]

Podsumowanie V Wojewódzkiego Konkursu pod hasłem „112 RATUJE ŻYCIE”

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach było organizatorem, wraz Wojewodą Podlaskim i Podlaskim Kuratorem Oświaty, V edycji Wojewódzkiego Konkursu pod hasłem „112 RATUJE ŻYCIE”. Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy na temat numeru alarmowego 112 wśród uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego oraz propagowanie ich właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska. 8 lutego br. […]