Ceremoniał pocztów sztandarowych w Szkole Podstawowej nr 4 w Augustowie

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach we współpracy z 12 batalionem lekkiej piechoty w Suwałkach wchodzącym w skład 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław” oraz Szkołą Podstawową nr 4 w Augustowie zorganizowało kolejne szkolenie pocztów sztandarowych. Odbyło się ono 10 października br. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w […]

Ceremoniał pocztów sztandarowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zorganizowało szkolenie pocztów sztandarowych, które odbyło się 9 października br. w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach. Wzięło w nim udział 53 nauczycieli i uczniów ze szkół w Gibach, Płocicznie-Tartak i Suwałkach. Zajęcia prowadzili żołnierze 12 batalionu lekkiej piechoty 1 Brygady Obrony Terytorialnej w Białymstoku.

Co każdy mały i duży Polak wiedzieć powinien

19 września 2018 w Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie i 27 września 2018 w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach odbyły się warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej nt. „Co każdy mały i duży Polak wiedzieć powinien”. Uczestniczki szkolenia mogły przypomnieć sobie kilka lekcji z historii: jak powstało państwo polskie, jak doszło do […]

III Konferencja Dyrektorów Wspomaganych Szkół i Placówek

11 września 2018 r. w siedzibie Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach odbyła się III Konferencja Dyrektorów Wspomaganych Szkół i Placówek pt. „Procesowe wspomaganie rozwoju szkoły, przedszkola, placówki oświatowej. W konferencji wzięła udział Pani Wicekurator Elżbieta Kamińska, dyrektor Delegatury KO w Suwałkach – Bożena Obuchowska, st. wizytator Delegatury KO w Suwałkach – Ewa Markowska, dyrektorzy i […]

Wspomaganie rozwoju przedszkoli, szkół i placówek realizowane przez CEN w Suwałkach

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zaprasza do udziału w procesie wspomagania rozwoju prowadzonego w roku szkolnym 2018/2019 wszystkie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe. W ramach wspomagania zapewniamy: stałą współpracę ze szkołą/przedszkolem/placówką osoby wspomagającej z CEN w Suwałkach; pomoc w zdiagnozowaniu potrzeb i opracowaniu planu wspomagania rozwoju; realizację zaplanowanych działań i ich wspólne monitorowanie; wspólną ocenę […]

Seminarium wyjazdowe do Pagėgiai na Litwie

W dniach 14-15 września 2018 r. zostało zorganizowane seminarium wyjazdowe do Pagėgiai na Litwie, w którym uczestniczyli nauczyciele języka litewskiego, geografii i historii Litwy. Głównym celem szkolenia pt. „Vydūnas – znany, ale niepoznany” było bliższe poznanie osobowości litewskiego pisarza, filozofa, działacza społecznego. Rok 2018 – to rok Vydūnasa, którego 150 rocznicę urodzin właśnie obchodzimy. Uczestnicy […]

Informator o formach doskonalenia na I semestr roku szkolnego 2018/2019

Drodzy Państwo, przekazujemy nowy Informator Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach z propozycją form doskonalenia nauczycieli na rok szkolny 2018/2019. Opracowaliśmy go w nieco innym układzie treści, a mianowicie znaczna część oferty skonstruowana jest według kierunków polityki oświatowej państwa. W Informatorze znajdą też Państwo programy szkoleniowe obejmujące różne formy i tematy zajęć wynikające z potrzeb zgłaszanych przez nauczycieli. […]

Wizyta przedstawicieli Narodowej Agencji Ewaluacji Szkół na Litwie w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

7 czerwca w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach gościliśmy wraz z wizytatorami Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatury w Suwałkach przedstawicieli Narodowej Agencji Ewaluacji Szkół na Litwie. Nasi goście opowiedzieli, jak na Litwie funkcjonuje system zapewniania wysokiej jakości edukacji. Interesowali się tym, jakie rozwiązania w tym obszarze funkcjonują w naszym kraju. Dyrektor Centrum – Lidia Kłoczko […]

Zapytanie ofertowe – zamontowanie wyłazu dachowego i wymianę trzech wpustów dachowych z robotami uzupełniającymi w budynku Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 000 euro na zamontowanie wyłazu dachowego i wymianę trzech wpustów dachowych z robotami uzupełniającymi w budynku Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Treść zapytania ofertowego Przedmiar robót – 1 wpust dachowy Formularz ofertowy – załącznik nr 1 Oświadczenie – załącznik nr […]