Edukacja oparta na potencjale ucznia

W dniu 25 marca 2023 r. 30 nauczycieli z Suwałk i szkół naszego regionu wzięło udział w kursie doskonalącym dla nauczycieli pt.: „Edukacja oparta na potencjale ucznia bez stopni, podręczników i ćwiczeń” prowadzonym przez Wiesławę Mitulską. Zajęcia w formie warsztatowej obudziły wyobraźnię i kreatywność uczestników, pokazały też praktyczne sposoby na tworzenie z klasy drużyny, skupionej […]

Wizyta nauczycielek z Litwy

23 marca 2023 roku z krótką wizytą gościły u nas trzy nauczycielki z Litwy, które w Szkole Podstawowej w Bakałarzewie realizowały przez tydzień projekt Erasmusa Job shadowing. Ich pobyt w Bakałarzewie miał na celu bliższe poznanie codziennej pracy szkoły, z którą kontakt nawiązany został dzięki uczestnictwu anglistek Juraty Sutkuvienė i Marty Traczkowskiej w sieci współpracy […]

Zapraszamy 31 marca na spotkanie online Sieci współpracy dla nauczycieli uczących dzieci z doświadczeniem migracji i wielokulturowości oraz nauczycieli języka polskiego jako obcego

Zapraszamy 31 marca w godzinach 19.00-21.00 na kolejne spotkanie online na platformie MS Teams z dr Grażyną Agnieszką Przechodzką – doktorem nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego i glottodydaktyki polonistycznej w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w Lublinie. Tym razem skupimy się na rozwijaniu  sprawności komunikacyjnych uczniów z grup wschodniosłowiańskich […]

Powstanie w getcie warszawskim

W kwietniu obchodzimy 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Czcząc pamięć ludzi poległych w walkach o godność i niepodległość przygotowaliśmy kolekcję Wakelet przybliżającą tamte wydarzenia. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z prezentacją: https://wakelet.com/wake/4uRvHYvEDcWAKXZI91cU5 oprac. Grażyna Bogdanowicz

Nietypowa lekcja biblioteczna w II LO w Suwałkach

16 marca 2023 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Zygmunta Podhorskiego (w Zespole Szkół nr 2) w Suwałkach odbyła się nietypowa lekcja biblioteczna. Młodzież mogła najpierw poznać specyfikę, historię i bieżącą ofertę Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach, a następnie p. Grażyna Bogdanowicz – nauczyciel bibliotekarz Centrum – przedstawiła najważniejsze zbiory biblioteczne poświęcone tematyce żydowskiej. […]

Zapraszamy 14 kwietnia na warsztaty – Nauczyciel – Lider – Ambasador

Zapraszamy 14 kwietnia 2023 r. w godzinach 10.00-16.00 na stacjonarne warsztaty Nauczyciel – Lider – Ambasador, mające na celu rozwinięcie kompetencji liderskich nauczycieli i wsparcie ich w skutecznym działaniu. Warsztaty są nieodpłatne i adresowane do zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół, wychowawców klas i pedagogów szkolnych. Uczestnikom zapewniamy ciepły posiłek. Każdy otrzyma zaświadczenie o udziale w […]

Andrzej Matusiewicz – Mobbing w szkole – kilka uwag

[…] wyśmiewanie, przezywanie, rozpuszczanie plotek i obmawianie, publiczne komentowanie wypowiedzi (na lekcjach, na posiedzeniach rady pedagogicznej) – czym są? Mobbingiem, czyli przemocą stosowaną wobec osoby słabszej. Ale to tylko niewielka cząstka zachowań składających się na to niebezpieczne zjawisko. Problem mobbingu w szkole, jego przejawy i skutki przedstawia w swoim artykule Andrzej Matusiewicz. Zapraszamy do lektury […]

Grażyna Safianowska – Wielkanocna szachowa karta pracy

Nauczycielom prowadzącym edukację szachową wśród najmłodszych Grażyna Safianowska proponuje szachową kartę pracy z elementami wielkanocnymi. Zachęcamy do skorzystania z niej podczas przedświątecznych zajęć z dziećmi. Grażyna Safianowska – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli z zakresu edukacji szachowej oraz wykorzystania […]

Katarzyna Romanowska – Praktyczne wykorzystanie narzędzi TIK w bibliotece

Dzisiejsza biblioteka to nie tylko półki z książkami i czasopismami, ale także stanowiska z komputerami z dostępem do Internetu. A skoro Internet, to i technologie informacyjno-komunikacyjne. Katarzyna Romanowska przedstawia wybrane narzędzia TIK oraz różnorodne ich zastosowania w pracy nauczyciela bibliotekarza. Warto skorzystać, zainspirować się i naśladować. Katarzyna Romanowska – nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji […]