Bliskie spotkanie z wirtualną rzeczywistością

Bliskie spotkanie z wirtualną rzeczywistością
Nauczyciele Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach, Zespołu Szkół Nr 6 w Suwałkach oraz Zespołu Szkół w Szczuczynie uczestniczyli 26 listopada 2021 roku w seminarium, którego celem była prezentacja najnowszych rozwiązań w zakresie doskonalenia zawodowego uczniów i nauczycieli szkół zawodowych. Metodykę szkoleń pracowników przemysłu zaimplementowaną w rozwiązania skuteczne w szkołach i placówkach kształcenia ustawicznego przedstawił Krzysztof Toczydłowski właściciel firmy TOCK – AUTOMATYKA.
Szkolenia hybrydowe z zakresu programowania obrabiarek sterowanych numerycznie oraz nauka spawania wykorzystująca rozszerzoną rzeczywistość to przyszłość szkół zawodowych. Seminarium stwarzające możliwość zapoznania się ze sprawdzonymi rozwiązaniami oraz wypróbowania ich przez nauczycieli zawodu, Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zorganizowało we współpracy z TOCK – AUTOMATYKA z Białegostoku.
oprac. Andrzej Staszczyk