Biblioteka Pedagogiczna CEN w Suwałkach z dofinansowaniem z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Biblioteka Pedagogiczna CEN w Suwałkach z dofinansowaniem z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Biblioteka Pedagogiczna CEN w Suwałkach otrzymała dofinansowanie w formie dotacji na 2023 rok w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Kierunek interwencji 3.2. Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Operatorem programu jest Ministerstwo Edukacji i Nauki. Łączny całkowity koszt realizacji zadania: 3 750 zł. Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup nowości wydawniczych oraz realizację działań promujących czytelnictwo.