„BIAŁO-CZERWONA. NIEPODLEGŁA, NIEPOKORNA…” – nowa publikacja Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

„BIAŁO-CZERWONA. NIEPODLEGŁA, NIEPOKORNA…” – nowa publikacja Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
Pragnąc uczcić przypadającą w tym roku setną rocznicę odzyskania niepodległości, Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zaprosiło nauczycieli województwa podlaskiego do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie Metodycznym „Rok Niepodległości”.
Konkurs przebiegał w trzech kategoriach:

1) scenariusz lekcji wychowawczej lub cykl scenariuszy lekcji poświęconych stuleciu Niepodległej,

2) scenariusz uroczystości szkolnej poświęconej stuleciu Niepodległej,

3) projekt edukacyjny poświęcony stuleciu Niepodległej.

Dziękujemy wszystkim Nauczycielom, którzy nadesłali swoje opracowania na ten konkurs. Różnorodność i pomysłowość propozycji była duża, stąd też członkowie komisji konkursowej musieli zmierzyć się z niełatwą koniecznością wyboru trzech prac w każdej kategorii, zestawiając je ze wskazanymi w regulaminie konkursu kryteriami.

 

W publikacji wydanej przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach pt. „BIAŁO-CZERWONA. NIEPODLEGŁA, NIEPOKORNA…” prezentujemy prace, którym przyznano pierwsze, drugie i trzecie miejsce w poszczególnych kategoriach. Mamy nadzieję, że staną się one dla wszystkich nauczycieli źródłem inspiracji do pracy z uczniami nad kształtowaniem ich świadomości narodowej i postawy patriotycznej.

Nagrodzone scenariusze lekcji przeznaczone są do szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej. Do nauczycieli szkół ponadpodstawowych i podstawowych adresowane są także scenariusze uroczystości szkolnych. Publikację zamykają propozycje projektów edukacyjnych.

Jesteśmy przekonani, że korzystając z zaprezentowanych w publikacji scenariuszy lekcji i uroczystości oraz projektów edukacyjnych będą mogli Państwo realizować w pracy z uczniami niezwykle ważne cele wychowawcze, jakimi są wzmacnianie postaw patriotycznych oraz podkreślenie roli niepodległości jako kluczowej wartości dla społeczeństwa polskiego. Te cele przyświecały także organizatorom konkursu. Dziękujemy wszystkim jego Uczestnikom za to, że poprzez koncepcyjną pracę nad przygotowaniem materiałów metodycznych poświęconych stuleciu Niepodległej, włączyli się w uczczenie tej niezwykłej rocznicy i polskiego święta narodowego.

Publikację przekażemy do szkół w województwie podlaskim.