Alicja Sulima – „Zdasz, to…”. Program zajęć przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty z matematyki

„Zdasz, to…” to program zajęć przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty z matematyki, opracowany przez Alicję Sulimę, doradczynię metodyczną matematyki. Autorka określa cele programu główne i szczegółowe, edukacyjne i wychowawcze, procedury ich osiągania, metody i formy pracy, a także oczekiwane osiągnięcia uczniów i sposób ich oceny. Ponieważ do egzaminu ósmoklasisty zostało kilka tygodni, być może zdążą Państwo wykorzystać tę propozycję, przynajmniej częściowo, jeszcze w tym roku szkolnym, a z pewnością w latach następnych. Zapraszamy nauczycieli matematyki.

Alicja Sulima – nauczyciel doradca metodyczny matematyki w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie. Umożliwia dzielenie się wiedzą i wymianę doświadczeń nauczycielom matematyki, rozwija ich współpracę oraz inspiruje do podejmowania działań innowacyjnych. W pracy z uczniami stosuje atrakcyjne dla nich, aktywizujące metody nauczania.
Alicja Sulima – „Zdasz, to…”. Program zajęć przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty z matematyki

Pobierz program