Alicja Sulima – „Daj sobie szansę”. Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki dla ósmoklasistów

Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki dla ósmoklasistów „Daj sobie szansę” to kolejna propozycja Alicji Sulimy dla nauczycieli matematyki w szkołach podstawowych. Jak we wstępie zaznacza autorka, „program ten skierowany jest do uczniów klas VIII mających problemy z opanowaniem treści określonych w podstawie programowej z matematyki”. Treści te zostały dokładnie wskazane, podobnie jak cele ogólne i szczegółowe, polecane środki dydaktyczne, metody i  formy pracy, sposób kontroli osiągnięć uczniów oraz ewaluacji programu. Zachęcamy do skorzystania.

Alicja Sulima – nauczyciel doradca metodyczny matematyki w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie. Umożliwia dzielenie się wiedzą i wymianę doświadczeń nauczycielom matematyki, rozwija ich współpracę oraz inspiruje do podejmowania działań innowacyjnych. W pracy z uczniami stosuje atrakcyjne dla nich, aktywizujące metody nauczania.
Alicja Sulima – „Daj sobie szansę”. Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki dla ósmoklasistów

Pobierz program