Aleksandra Piłsudska (1882-1963) – patronka roku 2023  

Aleksandra Piłsudska (1882-1963) – patronka roku 2023   

Uchwałą Sejmu RP z 22 lipca 2022 r. zdecydowano o ustanowieniu roku 2023 Rokiem Aleksandry Piłsudskiej (M.P. 2022 poz. 740).

W tekście dokumentu szczególnie podkreślono zaangażowanie Aleksandry Piłsudskiej w działalność społeczną, pomoc dla sierot, organizowanie przedszkoli i szkół dla rodzin wojskowych, wsparcie najbiedniejszych i bezdomnych, tworzenie bibliotek i świetlic dla młodzieży.

31 marca 2023 roku przypada sześćdziesiąta rocznica śmierci Aleksandry Piłsudskiej.

Więcej informacji na temat patronki roku 2023 znajdą Państwo w przygotowanej kolekcji:
https://wakelet.com/wake/uv_meKUzrItjcLB9mqVFc
oprac. Katarzyna Romanowska