Aleksander Fredro – PATRON ROKU 2023

Aleksander Fredro – PATRON ROKU 2023
ALEKSANDER FREDRO (1793–1876) – PATRON ROKU 2023

Literackim patronem roku 2023 ustanowionym przez Sejm RP jest Aleksander Fredro. Rocznica urodzin znanego poety, komediopisarza, autora lektur szkolnych przypada w tym roku.

Urodził się 20 czerwca 1793 roku w Surochowie k. Przemyśla, zmarł 15 lipca 1876 roku we Lwowie. Stworzył wiele wybitnych dzieł, które bawią i uczą, a dzięki poruszanej w nich problematyce są aktualne również dzisiaj.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą życia i twórczości
https://wakelet.com/wake/UrTr4EDfpfX0UW0ovMf0c
oraz do refleksji związanych ze złotymi myślami hrabiego Fredry
https://wakelet.com/wake/fEnwCiCdIqf9U1R_VHTNE
oprac. Cecylia Radzewicz, Zyta Boćwińska