Uroczysta gala VI edycji Wojewódzkiego Konkursu pod hasłem “112 RATUJE ŻYCIE”

Uroczysta gala VI edycji Wojewódzkiego Konkursu pod hasłem “112 RATUJE ŻYCIE”
Wojewoda Podlaski, Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i Podlaski Kurator Oświaty byli organizatorami VI edycji Wojewódzkiego Konkursu pod hasłem „112 RATUJE ŻYCIE”.

Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy na temat numeru alarmowego 112 wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa podlaskiego oraz propagowanie ich właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska.

11 lutego 2019 r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku odbyła się uroczysta gala podsumowująca Konkurs, którą prowadzili konsultanci Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach – Joanna Stabińska i Jarosław Cezary Słabiński.

W bieżącym roku w konkursie w trzech kategoriach: plakat (praca plastyczna), inscenizacja oraz plakat/baner/komiks wzięła udział rekordowa liczba uczniów i szkół: 688 uczniów z 87 szkół województwa podlaskiego.

Komisja konkursowa przyznała 3 miejsca główne w trzech kategoriach oraz 12 wyróżnień.

W kategorii PLAKAT prace złożyło 443 uczniów z klas I-IV z 52 szkół podstawowych.
Zwycięzcą konkursu „112 ratuje życie” w kategorii plakat został Maciej Dąbrowski, uczeń kl. IV, Szkoły Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku.
II miejsce przyznano Izabeli Stasiulewicz, uczennicy klasy III Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze.
III miejsce zajęły ex aequo:
 • Maria Kotwica – uczennica klasy I Szkoły Podstawowej nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie,
 • Emilia Bołkun – uczennica klasy III Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze.

W kategorii plakat zostało wyróżnionych 9 uczniów:

 • Julia Horba, kl. IV – Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Monte Cassino w Jasionówce,
 • Zuzanna Zdancewicz, kl. I – Szkoła Podstawowa w Słobódce,
 • Sebastian Jabłoński kl. II – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Zakrzewie,
 • Oliwia Białaszewska, kl. I – Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach,
 • Natalia Dąbrowska, kl. I – Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku,
 • Robert Jaśkiewicz, kl. I – Szkoła Podstawowa w Słobódce,
 • Magdalena Chilińska, kl. I – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Płaskiej,
 • Maja Golonko, kl. III – Szkoła Podstawowa z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli,
 • Szymon Statkiewicz, kl. IV – Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego “Hubala” w Sejnach.
W kategorii INSCENIZACJA uczestniczyło 159 uczniów z klas V-VIII z 18 szkół podstawowych, przygotowując na konkurs 28 inscenizacji.
I miejsce w kategorii inscenizacja zajęły uczennice klasy V Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino w Jasionówce: Zofia Bieniasz, Zuzanna Bućko, Julia Citko, Anna Mróz, Urszula Aleksandra Prymas, Julia Smolińska, Anna Szymańska i Gabriela Szymańska.

 


Film “Śnieżka w opałach – numer 112 działa”
II miejsce zajęli uczniowie klasy VIII: Małgorzata Carewicz, Ilona Skorupska, Julia Romanowska i Mateusz Wasilewski, reprezentujący Szkołę Podstawową im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak.

 


Film “112 na ratunek”
III miejsce ex aequo zdobyły:
 • uczennice klasy VIb – Patrycja Klimuk, Justyna Adaszkiewicz, Zofia Bobryk, Wiktoria Bielecka, Oliwia Samson, Martyna Trochimczuk i Martyna Ciuńczyk ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku,

   


  Film “112 ratuje życie”
 • oraz uczniowie klasy VIa Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach: Zuzanna Burzyńska, Oliwia Danilewicz, Oliwier Karłowicz, Mateusz Przemielewski i Amelia Wierzchowska.

   


  Film “112 ratuje życie”
Po raz pierwszy w konkursie uczestniczyli uczniowie szkół ponadpodstawowych.
W kategorii PLAKAT/BANER/KOMIKS uczestniczyło 86 uczniów z 17 szkół ponadpodstawowych.
Zwycięzcą konkursu „112 ratuje życie” w kategorii plakat/baner/komiks zostali uczniowie klasy II – Julia Giczewska i Cezary Parafinowicz z Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach.
II miejsce zdobyła Karolina Obuchowska, uczennica klasy I z II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Zygmunta Podhorskiego w Suwałkach.
III miejsce zajęła Katarzyna Kowalczuk, uczennica klasy IV, reprezentująca Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie.

Wyróżnienia w tej kategorii zdobyli:

 • Karol Cieślak, kl. I – I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół nr 1 w Grajewie,
 • Kamila Domalewska, kl. I – II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Zygmunta Podhorskiego w Suwałkach,
 • Kacper Wasilewski, kl. I – Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach.
Nagrody i dyplomy laureatom wręczył Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski.

Podziękowania otrzymali również opiekunowie laureatów:

1) nauczyciele szkół podstawowych:

 • Adam Kiryluk i Agata Sosnowska – Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku,
 • Marta Stasiulewicz – Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze,
 • Jolanta Potapowicz – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie,
 • Izabela Szkiłądź, Marta Kamińska i Ewa Cieciorko – Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Monte Cassino w Jasionówce,
 • Katarzyna Gałaszewska – Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak,
 • Adrianna Rybak – Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach,
 • Jerzy Okrasiński – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku,
 • Bożena Szczęsna – Szkoła Podstawowa w Słobódce,
 • Bożena Truchel – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Zakrzewie,
 • Jolanta Olisiejko – Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach,
 • Teresa Jejer – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Płaskiej,
 • Elżbieta Ciulkiewicz – Szkoła Podstawowa z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli,
 • Marzena Kisielewska – Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego “Hubala” w Sejnach;

2) nauczyciele szkół ponadpodstawowych:

 • Lucyna Kossa-Chrulska – Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach,
 • Grzegorz Kalejta – II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Zygmunta Podhorskiego w Suwałkach,
 • Alina Dobrowolska-Bichuń – Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie,
 • Katarzyna Moszczyńska – I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół nr 1 w Grajewie.

Specjalne podziękowania za popularyzowanie wiedzy o numerze alarmowym 112 oraz propagowanie właściwych zachowań uczniów w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska otrzymało 17 szkół podstawowych i ponadpodstawowych:

 • Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku,
 • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Monte Cassino w Jasionówce,
 • Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze,
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku,
 • Szkoła Podstawowa w Słobódce,
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Zakrzewie,
 • Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak,
 • Szkoła Podstawowa z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli,
 • Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie,
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie,
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach,
 • Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach,
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół nr 1 w Grajewie,
 • II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Zygmunta Podhorskiego w Suwałkach,
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Płaskiej,
 • Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego “Hubala” w Sejnach.

Podziękowania opiekunom laureatów oraz dyrektorom szkół podstawowych i ponadpodstawowych wręczył Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, Lidia Kłoczko – dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach oraz Krzysztof Sochoń – dyrektor Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Wojewoda Podlaski pogratulował w swoim wystąpieniu aktywności uczniom, nauczycielom i szkołom. Zaapelował do uczestników o właściwe korzystanie z numeru alarmowego 112. Pani Lidia Kłoczko – dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach złożyła serdeczne podziękowania uczniom i szkołom za liczny udział w konkursie. Pogratulowała nauczycielom i rodzicom laureatów.

Wszyscy wyróżnieni uczestniczyli w pamiątkowym zdjęciu z Bohdanem Paszkowskim – Wojewodą Podlaskim i innymi znakomitymi gośćmi, wśród których byli: Lidia Kłoczko – dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, Krzysztof Sochoń – dyrektor Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku, młodszy inspektor Jacek Tarnowski – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, bryg. mgr inż. Piotr Pietraszko – Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, Mirosław Rybałtowski, dr n. med. – Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Jolanta Murawska – wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

W dalszej części można było obejrzeć dwie najlepsze nagrodzone w konkursie inscenizacje. Najpierw uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino w Jasionówce zaprezentowali inscenizację pt. “Śnieżka w opałach – 112 działa!”, a po nich uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej w Płocicznie-Tartak, przypomnieli zgromadzonym zasady właściwego korzystania z numeru alarmowego 112. Razem z młodzieżą wystąpił p. Piotr Hryniewicki – operator numeru alarmowego 112, który w dalszej części opowiedział o pracy operatorów Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku.

W uroczystej gali wzięło udział prawie 230 osób: nauczyciele i dyrektorzy szkół podstawowych, uczestnicy konkursu, czyli uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Augustowa, Białegostoku, Grajewa, Jasionówki, Nowego Dworu, Orli, Płaskiej, Płociczna-Tartak, Sejn, Słobódki, Suwałk i Starego Zakrzewa, a także rodzice uczniów wyróżnionych w konkursie i przedstawiciele służb.

W holu przed salą konferencyjną można było obejrzeć wystawę konkursowych prac plastycznych oraz odwiedzić stoiska służb Ratownictwa Medycznego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku.

Dobra organizacja konkursu, efektowna gala podsumowująca jego wyniki oraz skuteczne promowanie wśród dzieci i młodzieży numeru alarmowego 112 to efekt kilkuletniej współpracy Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku i Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.