26 kwietnia 2020 – Światowy Dzień Własności Intelektualnej

26 kwietnia 2020 – Światowy Dzień Własności Intelektualnej
Szanowni Państwo!
26 kwietnia 2020 r. obchodzimy Światowy Dzień Własności Intelektualnej

Światowy Dzień Własności Intelektualnej, ang. World Intellectual Property Day – święto ustanowione przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (organizację wyspecjalizowaną ONZ, ang. WIPO) obchodzone corocznie 26 kwietnia od 2001 roku.
Dzień ten ustanowiono w 2000 roku a wybrano go na pamiątkę wejścia w życie konwencji powołującej WIPO w 1970 roku.

Celem tego dnia jest:

 • wskazanie społeczeństwu, jak patenty, prawa autorskie, znaki towarowe i wzory mają wpływ na codzienne życie,
 • uświadomienie społeczeństwu obowiązującego prawa własności intelektualnej
  i pogłębienie wiedzy na ten temat,
 • wskazanie kreatywności i wkładu przez twórców i wynalazców do rozwoju społeczeństw na całym świecie,
 • zachęcanie społeczeństwa do poszanowania praw własności intelektualnej innych osób.

Źródło: Wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowy_Dzie%C5%84_W%C5%82asno%C5%9Bci_Intelektualnej

Własność intelektualna to prawa związane z działalnością intelektualną w dziedzinie literackiej, artystycznej, naukowej i przemysłowej. Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) definiuje pojęcie własności intelektualnej jako zbiór praw odnoszących się w szczególności do:

 • dzieł literackich, artystycznych i naukowych;
 • interpretacji artystów interpretatorów oraz wykonań artystów wykonawców;
 • wynalazków we wszystkich dziedzinach działalności ludzkiej;
 • odkryć naukowych;
 • wzorów przemysłowych;
 • znaków towarowych i usługowych, nazw handlowych i oznaczeń handlowych;
 • ochrony przed nieuczciwą konkurencją;
 • inne rodzaje praw dotyczących działalności intelektualnej w dziedzinie przemysłowej, naukowej, literackiej, artystycznej.

Dwie podstawowe kategorie własności intelektualnej:

 • prawa autorskie (utwory) i prawa pokrewne,
 • własność przemysłowa (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne i topografie układów scalonych).

Źródło: http://www.policja.pl/pol/kreci-mnie-bezpieczenst-1/30646,Swiatowy-Dzien-Wlasnosci-Intelektualnej.html

Polecamy:

Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o Prawie Autorskim, sporządzony w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20050030012&type=2

Czym jest plagiat i jakie są jego konsekwencje? https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-czym-jest-plagiat-i-jakie-sa-jego-konsekwencje

Praktyczny przewodnik antyplagiatowy https://usosweb.uksw.edu.pl/instrukcje/Praktyczny_przewodnik_antyplagiatowy_NKohtamaki.pdf

Poznaj licencje Creative Commons https://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/

CC: Jak korzystać z licencji Creative Commons? https://lookreatywni.pl/baza-wiedzy/licencje-dla-kreatywnych-licencje-creative-commons/

Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/

#zostańwdomu  #czytajksiążki