21 lutego – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lutego – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego obchodzony jest 21 lutego, począwszy od roku 2000.

Proklamowany został na 30. sesji Konferencji Generalnej UNESCO w listopadzie 1999 r. Główną ideą Dnia jest upowszechnianie wiedzy na temat bogactwa różnorodności językowej świata i jej znaczenia dla ochrony różnorodności kulturowej, a także dla zrównoważonego rozwoju społeczeństw i całej Planety. Dzień służy także promocji szeroko pojętej wielojęzyczności, a co za tym idzie – podkreśleniu roli nauki języków obcych w edukacji. Hasło tegorocznych obchodów  brzmi: Wykorzystywanie technologii do nauki wielojęzycznej: wyzwania i możliwości i odnosi się do roli technologii w rozwoju edukacji wielojęzycznej i wspieraniu rozwoju oraz powszechnego dostępu do wysokiej jakości nauczania i uczenia się dla wszystkich. Hasło jest także tematem organizowanego przez UNESCO 21 lutego br. w godz. 11.00-13.00 webinarium online, w którym można wziąć udział po uprzedniej rejestracji. Bezpośrednia relacja będzie także dostępna w mediach społecznościowych.

Źródła: Polski Komitet ds. UNESCO, Wikipedia

Więcej informacji znajdą Państwo w poniższej kolekcji:
https://wke.lt/w/s/TZ2MnK
oprac. Cecylia Radzewicz