2024 Rokiem Władysława Zamoyskiego

2024 Rokiem Władysława Zamoyskiego

Władysław hrabia Zamoyski — wielkopolski szlachcic, urodzony i kształcony w Paryżu. Odziedziczył majątek w Kórniku koło Poznania. Wygnany z własnego domu, osiadł w Zakopanem. Tam odkupił Morskie Oko. Po swojemu czekał i walczył – o niepodległą Ojczyznę. W testamencie cały swój majątek przekazał Narodowi Polskiemu.
Źródło: https://www.o-nauce.pl/?p=2439

W uznaniu wielkich zasług i życia oddanego w całości Narodowi Polskiemu, które również dziś stanowią wzór nowoczesnej patriotycznej postawy i poświęcenia dla dobra wspólnego, w setną rocznicę śmierci tego wybitnego Polaka Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2024 Rokiem Władysława Zamoyskiego.
Źródło: https://rokjadwigi.fzk.pl/senat-ustanowil-rok-2024-rokiem-wladyslawa-zamoyskiego/

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z materiałami zawartymi w przygotowanej kolekcji Wakelet
https://wakelet.com/wake/BeMtssL4B83tZ9_eVAuR2
oprac. Elżbieta Kozłowska