Zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu czytelniczego „Mistrz pięknego czytania”

Szanowni Państwo! Zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu czytelniczego „Mistrz pięknego czytania”. Konkurs jest sprawdzonym przedsięwzięciem, wpisującym się w realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz realizację kierunków polityki oświatowej państwa – działania wychowawcze szkoły i wychowanie do wartości. Skutecznie oddziałuje na szeroko pojęty rozwój poprzez rozwijanie kompetencji czytelniczych wpływających na sukces […]

Noc Bibliotek 2021 – „Czytanie wzmacnia”

„Czytanie wzmacnia”, pod tym hasłem przebiega 9 października 2021 roku – Noc Bibliotek, bo literatura to przecież najlepsza, dostępna wszędzie i zawsze, forma regeneracji, to remedium na wszystko. Noc Bibliotek jest ogólnopolską akcją przekonującą do czytania poprzez promocję lokalnych bibliotek jako najbliższych miejsc spotkań z kulturą, z różnorodnymi zasobami i bezpłatną ofertą dla społeczności, sprzyjających […]

Tadeusz Różewicz – patron roku 2021

Tadeusz Różewicz Patronem roku 2021 jest Tadeusz Różewicz, wybitny polski poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta, głęboko związany z losem pokolenia wojennego, baczny obserwator życia codziennego, społecznego i politycznego. 9 października 2021 r. przypada 100. rocznica urodzin Różewicza. „Filozoficzna i egzystencjalna głębia obecna w twórczości Różewicza ma charakter uniwersalny, dzięki czemu nie tylko trafia do odbiorców […]

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią Covid-19

Długotrwała pandemia wymusiła zmianę formy kształcenia dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych. Widoczne są tego negatywne skutki. Pogarszanie się kondycji psychicznej uczniów i przeciążenie nauczycieli prowadzeniem lekcji zdalnych. Uczniowie są zmęczeni, apatyczni, odizolowani od bezpośrednich kontaktów rówieśniczych. Skutkuje to trudnościami w nauce, a także wzrostem zachowań ryzykownych czy nadużywaniem korzystania z mediów elektronicznych. […]