2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja

2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja

“Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości”
Jan Paweł II

Szanowni Państwo, w związku z ogłoszonym przez sejm 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja, przygotowaliśmy Państwu prezentację multimedialną Konstytucja 3 maja 1791 – historia, znaczenie i upamiętnienie.

Adresowana jest do osób zainteresowanych historią Polski, w szczególności nauczycieli oraz uczniów.
Zawiera informacje drukowane i audiowizualne o okolicznościach uchwalenia Konstytucji 3 Maja i jej twórcach, dziełach sztuki powstałych na cześć ustawy, obchodach rocznic uchwalenia Konstytucji i celebrowaniu Święta Narodowego Trzeciego Maja oraz materiały dydaktyczne dla nauczycieli.

W prezentacji:
1. Konstytucja 3 Maja 1791 roku – historia, znaczenie i upamiętnienie.
2. Sejm Czteroletni zwany Wielkim – 6.X.1788-29.V.1792.
3. Twórcy Konstytucji 3 Maja – uczestnicy tajnych spotkań, na których opracowywano projekt Konstytucji 3 Maja w okresie XII.1790-V.1791.
4. Konstytucja 3 Maja 1791 roku – najważniejsze postanowienia.
5. Materiały o Konstytucji 3 Maja w okresie jej obowiązywania w latach 1791-1792.
6. Ustawy okołokonstytucyjne dopełniające Konstytucję 3 Maja 1791 roku.
7. Konstytucja 3 Maja w sztuce.
8. Obraz Jana Matejki Konstytucja 3 Maja 1791 roku – tematyka obrazu, zabawy, quizy, puzzle, testy.
9. Materiały pomocnicze do nauczania.
10. Ku czci Konstytucji 3 Maja 1791 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją.

Prezentacja do pobrania

oprac. Elżbieta Kozłowska