20 Listopada – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

20 Listopada – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
20 listopada przypada rocznica przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka z 1989 roku. Polska ratyfikowała Konwencję 7 czerwca 1991 r.

„Ratyfikując Konwencję o Prawach Dziecka, państwo i dorośli zobowiązali się do uznania dobra dziecka za najwyższy cel w traktowaniu człowieka – dziecka. Zobowiązali się również do przygotowania dziecka do dorosłego życia i ochrony dziecka przed wszelkiego rodzaju przemocą (niewolnictwem, handlem ludźmi, wykorzystywaniem seksualnym, pracą przymusową, udziałem w działaniach zbrojnych)” (źródło: https://brpd.gov.pl/prawa-dziecka/)

Rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka jest okazją do poznania bliżej tej tematyki.

Polecamy książki ze zbiorów naszej Biblioteki oraz kolekcję wybranych materiałów dostępnych w internecie zebranych w prezentacji „Prawa dziecka” https://wke.lt/w/s/My6ZiK