Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku zaprasza nauczycieli do udziału w cyklu szkoleń “Szlaki nadziei”

Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku zaprasza nauczycieli do udziału w cyklu szkoleń “Szlaki nadziei”

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku zaprasza na szkolenie realizowane we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Przewidziane zostały dwie części: realizowane w roku szkolnym 2022/2023 oraz 2023/2024 – po każdym cyklu nauczyciele biorący udział w szkoleniu otrzymają certyfikaty uczestnictwa i zaświadczenia.

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/szkolenia-dla-nauczycie/szlaki-nadziei-armia-gen-ander/171148,Szlaki-Nadziei-Armia-gen-Andersa-wkrotce-zgloszenia.html

Tegoroczne szkolenie zostało podzielone na 3 bloki:

1. Sytuacja Polski po wrześniu 1939 r.
2. Polacy w ZSRS – deportacje, układ Sikorski – Majski itp.
3. Ewakuacja Armii Polskiej z ZSRS.

Szkolenia rozpoczną się w styczniu 2023 i potrwają do kwietnia. Przewidziano również formę zdalną szkoleń.

https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/174282,Szlaki-Nadziei-Armia-gen-Andersa-wkrotce-zgloszenia.html