Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych to dobra okazja do pokazania dorobku i potencjału biblioteki, jej pozycji w oczach uczniów i rodziców, a także zorganizowania różnego rodzaju aktywności i promocji czytelnictwa.

W tym roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Libriarianship – IASL) jako hasło Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych wybrało „Reading for Global Peace and Harmony”, które w Polsce skrócono do „Czytanie dla pokoju”.

Źródło: http://sp55krakow.pl/miedzynarodowy-miesiac-bibliotek-szkolnych-2022-r/    

Pomysły na promocję biblioteki, inspiracje na zorganizowanie ciekawych wydarzeń, propozycje działań wspierających proces edukacji i wiele innych cennych informacji znajdą Państwo w specjalnie na tę okazję przygotowanej kolekcji:
https://wakelet.com/wake/RV5lVpqiToYhR8Fh7WoVD
oprac. Cecylia Radzewicz