14 listopada – Ogólnopolski Dzień Biblioterapii

14 listopada – Ogólnopolski Dzień Biblioterapii

14 listopada, w rocznicę zarejestrowania Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, które rozpoczęło działalność w 1997 roku, obchodzimy Ogólnopolski Dzień Biblioterapii. W tym roku obchodzimy go pod hasłem: Czytanie daje siłę! Biblioterapia we wzmacnianiu rezyliencji.

Maria Molicka proponuje zdefiniować biblioterapię jako metodę psychoterapeutyczną, która ma za zadanie poprzez literaturę wzmocnić i wzbogacić zasoby osobiste jednostki lub je zmodyfikować, skorygować oraz obniżyć nieprzyjemne napięcie emocjonalne. Takie ujęcie umożliwia percepcję biblioterapii jako metody wspierającej proces leczenia czy rozwoju, a jednocześnie wskazuje na jej rolę w terapii.

źródło: https://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/wroclaw/molicka.php

Z okazji tego dnia przygotowaliśmy Państwu kolekcję materiałów, które mogą być inspiracją dla tych, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z biblioterapią lub jej odmianą skierowaną do dzieci, czyli bajkoterapią.
Kolekcja dostępna pod linkiem: https://wakelet.com/wake/0mFePqy_b7ysMXiUVV4JM
oprac. Katarzyna Romanowska