♠ Punkty informacyjno–konsultacyjne – PIK ♠ w Centrum

♠ Punkty informacyjno–konsultacyjne – PIK ♠ w Centrum
Jedną z form pomocy oferowanej dyrektorom i nauczycielom przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach jest uruchomienie punktów informacyjno-konsultacyjnych – PIK.
Zapraszamy do telefonicznego zgłoszenia zagadnienia oraz ustalenie konkretnej daty i godziny spotkania z nauczycielem konsultantem, bibliotekarzem lub doradcą metodycznym.
Nasi nauczyciele zapoznają się z problemem i przygotują propozycję rozwiązania. Ustalą z Państwem datę i godzinę spotkania w siedzibie Centrum, ul. Mikołaja Reja 67B w celu omówienia zagadnienia i uzgodnienia szczegółów.

Punkty informacyjno–konsultacyjne – PIK tel. 87 5670328

1. PIK – pomoc psychologiczno-pedagogiczna – Joanna Stabińska, Dorota Koncewicz
 • podstawy prawne i dokumentowanie edukacji ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia, Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny: tworzenie, modyfikacja, ewaluacja,
 • dokumentowanie działań dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w indywidualnych przypadkach.
2. PIK – kompetencje metodyczne nauczyciela – Edward Dec, Jadwiga Krzyżewska, Jolanta Kubrak, Danuta Moroz, Małgorzata Pol, Teresa Zaforymska
 • przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego,
 • gry dydaktyczne, metody aktywizujące,
 • przygotowanie, prowadzenie i omówienie lekcji otwartej (zwłaszcza dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego),
 • przygotowanie do publikacji artykułu lub scenariusza lekcji (np. jako formy dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami).
3. PIK – zarządzanie szkołą/przedszkolem – Lidia Kłoczko, Andrzej Matusiewicz, Jarosław Schabieński, Jarosław Cezary Słabiński
 • zarządzanie szkołą w sytuacjach kryzysowych,
 • nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/przedszkola, ocena pracy nauczycieli,
 • tworzenie wewnętrznych aktów prawnych: zarządzenia dyrektora, regulaminy itp.
4. PIK – technologia cyfrowa w edukacji – Justyna Bober, Grzegorz Kalejta, Jarosław Cezary Słabiński, Andrzej Staszczyk
 • wykorzystanie narzędzi, aplikacji i zasobów internetowych w edukacji,
 • bezpieczeństwo w Internecie.
5. PIK – awans zawodowy nauczyciela – Lidia Kłoczko, Jan Bielecki
 • awans zawodowy od 1.09.2022 r. według nowych przepisów prawnych,
 • kontynuacja awansu na podstawie rozpoczętego stażu według przepisów przejściowych, dokumentowanie działań nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego.
6. PIK dla nauczycieli bibliotekarzy – Zyta Boćwińska, Grażyna Bogdanowicz, Elżbieta Kozłowska, Beata Niedźwiecka, Cecylia Radzewicz, Katarzyna Romanowska, Katarzyna Urbańska, Grażyna Zawadzka
 • organizacja i zarządzanie biblioteką szkolną; gromadzenie, opracowanie formalne i rzeczowe, skontrum i selekcja zbiorów,
 • promocja czytelnictwa i metody pracy z młodym czytelnikiem,
 • TIK w pracy nauczyciela bibliotekarza.
7. PIK – edukacja szachowa – Grażyna Safianowska