Początek: 11 lutego 2020
16:00
Koniec: 11 lutego 2020
18:15

Miejsce wydarzenia

Szkoła Podstawowa nr 2 w Suwałkach (I piętro, sala nr 107)

GPS: -

FD-20

Zakres szkolenia:

  • Metody, narzędzia dydaktyczne i techniki pracy efektywnie wspierające uczniów zdolnych (i nie tylko).
  • Praktyczne pomysły na własne lekcje z uczniem zdolnym oraz z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
  • Przygotowanie ucznia do egzaminu ósmoklasisty.
  • Propozycje opracowania nowych lektur.
  • Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami.
  • Wsparcie merytoryczne.
  • Tematyka wskazana przez uczestników.

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

Liczba godzin dydaktycznych: 12

Uwaga: I spotkanie. Zajęcia będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach (I piętro, sala nr 107) i będą miały formę trzygodzinnych spotkań, odbywających się do maja, raz w miesiącu.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wordpress/wp-content/uploads/cache/directory2/_wplatte/_parts.single-event-fee.php-f058a0ec29dd679f670f4266d632ea88.php on line 21
Opłata za kurs
Darmowy
0,00

Kierownik

Teresa Zaforymska

NAUCZYCIEL DORADCA METODYCZNY
mgr filologii polskiej, egzaminator OKE egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego z języka polskiego, ekspert komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych, trener prowadzący szkolenia z ramienia OKE dla kandydatów na egzaminatorów sprawdzających egzamin…