Początek: 11 lutego 2020
16:00
Koniec: 11 lutego 2020
18:15

Miejsce wydarzenia

Szkoła Podstawowa nr 2 w Suwałkach (I piętro, sala nr 107)

GPS: -

FD-20

Zakres szkolenia:

  • Metody, narzędzia dydaktyczne i techniki pracy efektywnie wspierające uczniów zdolnych (i nie tylko).
  • Praktyczne pomysły na własne lekcje z uczniem zdolnym oraz z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
  • Przygotowanie ucznia do egzaminu ósmoklasisty.
  • Propozycje opracowania nowych lektur.
  • Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami.
  • Wsparcie merytoryczne.
  • Tematyka wskazana przez uczestników.

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

Liczba godzin dydaktycznych: 12

Uwaga: I spotkanie. Zajęcia będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach (I piętro, sala nr 107) i będą miały formę trzygodzinnych spotkań, odbywających się do maja, raz w miesiącu.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Darmowy
0,00

Kierownik

Teresa Zaforymska

NAUCZYCIEL DORADCA METODYCZNY
mgr filologii polskiej, egzaminator OKE egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego z języka polskiego, ekspert komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych, trener prowadzący szkolenia z ramienia OKE dla kandydatów na egzaminatorów sprawdzających egzamin…