Początek: 7 maja 2024
17:00
Koniec: 7 maja 2024
19:30

FD-69

Zakres szkolenia:

  • metody, narzędzia dydaktyczne i techniki pracy efektywnie wspierające uczniów zdolnych (i nie tylko),
  • praktyczne pomysły na własne lekcje z uczniem zdolnym oraz z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • przygotowanie ucznia do egzaminu ósmoklasisty,
  • metody, narzędzia dydaktyczne i techniki pracy,
  • propozycje opracowania nowych lektur,
  • dzielenie się wiedzą i doświadczeniami oraz wsparcie merytoryczne,
  • tematyka wskazana przez uczestników.

Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

Kierownik szkolenia: Teresa Zaforymska

Liczba godzin dydaktycznych: 3

Uwagi: Zajęcia online.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Teresa Zaforymska

NAUCZYCIEL DORADCA METODYCZNY
mgr filologii polskiej, studia podyplomowe z rewalidacji i terapii pedagogicznej, egzaminator OKE egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego z języka polskiego, ekspert komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych, trener prowadzący szkolenia z ramienia…