Początek: 12 marca 2024
17:00
Koniec: 12 marca 2024
19:30

FD-75

Zakres szkolenia:

  • Metody, narzędzia dydaktyczne i techniki pracy efektywnie wspierające uczniów zdolnych (i nie tylko).
  • Praktyczne pomysły na własne lekcje z uczniem zdolnym oraz z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
  • Przygotowanie ucznia do egzaminu ósmoklasisty.
  • Metody, narzędzia dydaktyczne i techniki pracy stosowane w nauczaniu zdalnym.
  • Propozycje opracowania nowych lektur.
  • Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami.
  • Wsparcie merytoryczne.
  • Tematyka wskazana przez uczestników.

Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

Kierownik szkolenia/prowadzący: Teresa Zaforymska

Liczba godzin dydaktycznych: 3

Uwagi: Zajęcia online

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Teresa Zaforymska

NAUCZYCIEL DORADCA METODYCZNY
mgr filologii polskiej, studia podyplomowe z rewalidacji i terapii pedagogicznej, egzaminator OKE egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego z języka polskiego, ekspert komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych, trener prowadzący szkolenia z ramienia…