Początek: 19 września 2023
16:00
Koniec: 19 września 2023
18:15

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121287729363, 22.928426274842

FD-37

Zakres szkolenia:

  • czym się różnią: nauczanie zdalne, stacjonarne i hybrydowe?
  • technologie w nauczaniu na odległość,
  • nowe rozwiązania i alternatywy procesu nauczania.

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Kierownik szkolenia: Grzegorz Kalejta

Liczba godzin dydaktycznych: 3

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Grzegorz Kalejta

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr teologii, absolwent studiów podyplomowych z historii i informatyki
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • nowoczesne technologie w edukacji,
  • metodyka zajęć oraz realizacja podstawy programowej z historii, historii i teraźniejszości, religii,…