Początek: 5 grudnia 2023
15:30
Koniec: 5 grudnia 2023
18:30

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121242813598, 22.928089066038

FD-155

Zakres szkolenia:

  • zastosowanie AI do personalizacji procesu nauczania,
  • tworzenie multimediów w formie obrazów, grafik, prezentacji oraz szybkich quizów i angażujących aktywności,
  • weryfikowanie plagiatów – jak sprawdzać czy praca jest napisana przez ucznia samodzielnie?
  • zagrożenia związane ze stosowaniem sztucznej inteligencji w edukacji.

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Kierownik szkolenia/prowadzący: Jan Bielecki/Grzegorz Kalejta

Liczba godzin dydaktycznych: 4

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-155, Sztuczna inteligencja w warsztacie pracy nauczyciela
10,00

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, egzaminator OKE, ekspert w sprawie podstawy programowej
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • mediacje w szkole,
  • wolontariat w szkole,
  • innowacje pedagogiczne,
  • kompetencje kluczowe,
  • awans zawodowy nauczycieli,
  • program eTwinning,