Początek: 15 czerwca 2024
11:00
Koniec: 15 czerwca 2024
14:00

FD-113

Zakres szkolenia:

 • jak wykorzystać instytucje lokalne w pracy dydaktycznej?
 • obserwatorium astronomiczne,
 • planetarium,
 • Centrum Techniki i Rozwoju Regionalnego „Muzeum Nowoczesności”,
 • Zamek Kapituły Warmińskiej,
 • Stare Miasto.

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Kierownik szkolenia: Jan Bielecki

Liczba godzin dydaktycznych: 4

Uwagi: Uczestnicy ponoszą koszty wycieczki (przejazd, koszty ubezpieczenia, usługi przewodnickie, bilety wstępu do zwiedzanych miejsc). Współorganizatorem wycieczki jest PT „Wigry”.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Darmowy

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, egzaminator OKE, ekspert w sprawie podstawy programowej
Obszary działań:
[lists style="style4"]
 • mediacje w szkole,
 • wolontariat w szkole,
 • innowacje pedagogiczne,
 • kompetencje kluczowe,
 • awans zawodowy nauczycieli,
 • program eTwinning,