Początek: 4 stycznia 2024
16:00
Koniec: 4 stycznia 2024
18:15

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121287729363, 22.928426274842

FD-83

Zakres szkolenia:

  • metody aktywizujące ucznia i rodzica,
  • kobiety, które poświęciły swoje życie dla ojczyzny i wiary.

Adresaci: zainteresowani nauczyciele religii

Kierownik szkolenia: Grzegorz Kalejta

Liczba godzin dydaktycznych: 15 (5 spotkań po 3 godz. dyd.)

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Grzegorz Kalejta

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr teologii, absolwent studiów podyplomowych z historii i informatyki
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • nowoczesne technologie w edukacji,
  • metodyka zajęć oraz realizacja podstawy programowej z historii, historii i teraźniejszości, religii,…