Początek: 27 maja 2022
17:30
Koniec: 27 maja 2022
19:45

FD-28

Zakres szkolenia:

  • Nauczyciele jako inicjatorzy współpracy międzynarodowej.
  • Doskonalenie języka angielskiego jako narzędzia komunikacji.
  • Wzajemne doskonalenie nauczycieli w zakresie nowoczesnego nauczania, metodyki nauczania języków obcych, wykorzystania technologii w nauce języka angielskiego.
  • Wykorzystanie badań na temat rozwoju dziecka i rozwijania zdolności językowych, angażowanie rodziców w proces edukacji.
  • Język angielski w nauczaniu innych przedmiotów.

Adresaci: nauczyciele języka angielskiego terenów przygranicznych Polski i Litwy

Liczba godzin dydaktycznych: 15 (5 spotkań po 3 godziny).

Kolejne terminy: 10 czerwca 2022 r.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Justyna Bober

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej, kwalifikacje do nauczania języka angielskiego (program INSETT, egzamin CAE), podyplomowe studia neurodydaktyka (z tutoringiem), tłumacz materiałów na Khan Academy, SETI (inicjatywa sejneńskich anglistów), Przyjaciele Edukacji, Wiosna Edukacji,…