Początek: 18 kwietnia 2024
12:00
Koniec: 18 kwietnia 2024
14:15

Miejsce wydarzenia

Biblioteka Publiczna w Sejnach

GPS: -

FD-127

Zakres szkolenia:

  • emocje – jak je rozpoznać i kontrolować,
  • terapeutyczna rola literatury dla dzieci,
  • literatura psychologiczna dla nauczycieli, bibliotekarzy i opiekunów wspierająca rozwój emocjonalny dzieci i młodzieży,
  • książki dla dzieci jako narzędzie wspomagające psychoedukację w obszarze emocji,
  • edukacyjny potencjał książek obrazkowych o uczuciach.

Adresaci: zainteresowani bibliotekarze

Kierownik szkolenia/prowadzący: Katarzyna W. Urbańska / Grażyna Zawadzka, Katarzyna W. Urbańska

Liczba godzin dydaktycznych: 3

Uwagi: Seminarium odbędzie się w Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Sejnach.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Katarzyna Wiesława Urbańska

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ
mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • ewidencja i opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów bibliotecznych,
  • metody pracy z czytelnikiem,
  • selekcja i skontrum zbiorów bibliotecznych,
  • wspieranie szkół i…