Początek: 28 sierpnia 2024
13:00
Koniec: 24 maja 2025
15:30

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121059, 22.92802

KK-1

Zakres kursu:

  • Przywództwo edukacyjne w szkole.
  • Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego.
  • Polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku.
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi.
  • Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym.
  • Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.

Adresaci: nauczyciele zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji do zajmowania stanowisk kierowniczych w oświacie, wicedyrektorzy nieposiadający takich kwalifikacji

Czas trwania kursu: sierpień 2024 – maj 2025

Osoby prowadzące: Lidia Kłoczko, Jan Bielecki, dr Dorota Koncewicz, Andrzej Matusiewicz, dr Jarosław Schabieński, Jarosław Cezary Słabiński, Joanna Soćko

Liczba godzin dydaktycznych: 210

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Płatności będzie można dokonać po spotkaniu organizacyjnym.
1 200,00

Kierownik

Lidia Kłoczko

NUCZYCIEL KONSULTANT, DYREKTOR
dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
.
Kwalifikacje w zakresie:
[lists style="style4"]
  • edukacji polonistycznej,
  • zarządzania oświatą,
  • sprawowania nadzoru pedagogicznego,
  • pracy edukatorskiej.
[/lists]
Doskonalenie nauczycieli w obszarach:
Telefon: