Początek: 27 września 2023
13:00
Koniec: 27 września 2023
16:00

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121059, 22.92802

FD-21

Zakres szkolenia:

  • ocenianie szkolne w aktach prawnych – analiza zapisów,
  • ocenianie wewnątrzszkolne w statucie szkoły, czyli co jest niezbędne, czego należy unikać – odpowiedzialność dyrektora i nauczycieli,
  • monitorowanie osiągnięć ucznia – ocenianie wspierające a sumujące,
  • błędy i nieporozumienia związane z ocenianiem szkolnym – przykłady konstruktywnych rozwiązań.

Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół, zainteresowani nauczyciele

Kierownik szkolenia: Lidia Kłoczko

Liczba godzin dydaktycznych: 4

Uwagi: Warsztaty dedykowane są w szczególności dyrektorom nowo powołanym.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-21, Kompetencje dyrektora w zakresie oceniania wewnątrzszkolnego
10,00

Kierownik

Lidia Kłoczko

NUCZYCIEL KONSULTANT, DYREKTOR
dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
.
Kwalifikacje w zakresie:
[lists style="style4"]
  • edukacji polonistycznej,
  • zarządzania oświatą,
  • sprawowania nadzoru pedagogicznego,
  • pracy edukatorskiej.
[/lists]
Doskonalenie nauczycieli w obszarach:
Telefon: