Początek: 17 kwietnia 2024
11:00
Koniec: 17 kwietnia 2024
14:00

Miejsce wydarzenia

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach

GPS: -

FD-32

Zakres szkolenia:

  • warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego,
  • współpraca szkoły ze środowiskiem,
  • zwiedzanie szkoły, prezentacja dyrektora szkoły, dyskusja i wymiana doświadczeń.

Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół

Kierownik szkolenia/prowadzący: Andrzej Matusiewicz / Lidia Kłoczko

Liczba godzin dydaktycznych: 4

Uwagi: Szkolenie odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach. Dojazd uczestników we własnym zakresie.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Andrzej Mirosław Matusiewicz

NAUCZYCIEL KONSULTANT
w roku 2019 otrzymał tytuł honorowy profesora oświaty; redaktor naczelny “Rocznika Augustowsko-Suwalskiego”; autor lub współautor kilkunastu książek i kilkuset artykułów o historii Suwałk i Suwalszczyzny oraz historii oświaty; autor i…