Początek: 7 grudnia 2022
15:00
Koniec: 7 grudnia 2022
17:30

FD-119

Zakres szkolenia:

  • Czym jest innowacja pedagogiczna.
  • Jak opracować i wdrożyć innowację pedagogiczną.
  • Opis i dokumentacja innowacji.

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Liczba godzin dydaktycznych: 3

Kierownik szkolenia/prowadzący: Andrzej Matusiewicz

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Andrzej Mirosław Matusiewicz

NAUCZYCIEL KONSULTANT
w roku 2019 otrzymał tytuł honorowy profesora oświaty; redaktor naczelny “Rocznika Augustowsko-Suwalskiego”; autor lub współautor kilkunastu książek i kilkuset artykułów o historii Suwałk i Suwalszczyzny oraz historii oświaty; autor i…