Początek: 26 października 2023
09:00
Koniec: 26 października 2023
13:00

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121188914682, 22.928717501226

FD-126

Zakres szkolenia:

  • podstawy prawne postępowania z dokumentacją,
  • podstawowa terminologia w archiwistyce,
  • dokumentacja współczesna, jej rodzaje i podział,
  • organizacja pracy kancelaryjnej,
  • kwalifikacja archiwalna dokumentacji i okresy przechowywania.

Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek, sekretarze szkół, osoby odpowiedzialne za kancelarię i archiwum szkolne

Kierownik szkolenia/prowadzący: Andrzej Matusiewicz / Marek Sidor (Archiwum Państwowe w Suwałkach)

Liczba godzin dydaktycznych: 10 (2 spotkania po 5 godz. dyd.)

Uwagi: Termin drugiego spotkania zostanie ustalony podczas pierwszych zajęć.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1003 8441 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-126, Funkcjonowanie kancelarii i archiwum szkolnego
100,00

Kierownik

Andrzej Mirosław Matusiewicz

NAUCZYCIEL KONSULTANT
w roku 2019 otrzymał tytuł honorowy profesora oświaty; redaktor naczelny “Rocznika Augustowsko-Suwalskiego”; autor lub współautor kilkunastu książek i kilkuset artykułów o historii Suwałk i Suwalszczyzny oraz historii oświaty; autor i…