Wielkanocne zwyczaje, tradycje, rebusy i zagadki dla klasy pierwszej

Wielkanocne zwyczaje, tradycje, rebusy i zagadki do realizacji treści podręcznika “Elementarz odkrywców” w klasie pierwszej. Trzy prezentacje na trzy świąteczne dni do wykorzystania w dniach 29, 30 i 31 marca: Przygotowanie do Wielkanocy – uruchom prezentację Wielkanocne zwyczaje – uruchom prezentację Święta tuż tuż… – uruchom prezentację Oprac. Małgorzata Pol

Podlaska Wieczorynka Edukacyjna

Drugie i specjalne spotkanie online Podlaskiej Wieczorynki Edukacyjnej, pod hasłem „Apteczka na zdalne bolączki” odbędzie się 19.03.2021 r. w godzinach 18.00-22.00 na platformie Zoom i jest skierowane do nauczycieli wszystkich typów szkół z całej Polski. Link do rejestracji: http://bit.ly/wieczorynka2 Organizatorami tego spotkania są ambasadorki Wiosny Edukacji i członkinie Podlaskiego Klubu Kreatywnych Nauczycieli: Justyna Bober, Katarzyna […]

PATRONI ROKU 2021

27 listopada 2020 r. Sejm RP ustanowił patronów roku 2021. Uhonorowano: kardynała Stefana Wyszyńskiego, Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Tadeusza Różewicza. 2021 ustanowiono także Rokiem Konstytucji 3 Maja. Zapraszamy Państwa do bliższego poznania Patronów – ich niezwykłych osobowości i twórczości. Przygotowaliśmy zestawienia bibliograficzne, które zawierają materiały dostępne w naszej Bibliotece, związane […]

Netografia – 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

Szanowni Państwo, Sejm RP ustanowił rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja. Przygotowaliśmy Państwu wykaz opisów bibliograficznych wybranych materiałów dostępnych w Internecie. Netografia zawiera informacje o historii powstania Konstytucji w XVIII wieku oraz materiały dydaktyczne dla nauczycieli w formie tekstów i w postaci audiowizualnej. Netografia do pobrania oprac. Elżbieta Kozłowska

Akcja Żonkile 2021 w szkołach

Muzeum Historii Żydów Polskich zaprasza szkoły do wzięcia udziału wraz z uczniami i uczennicami w wyjątkowych premierach filmowych i literackich. Dla każdej grupy wiekowej przygotowano specjalną ofertę zawierającą pakiet nowych, atrakcyjnych materiałów edukacyjnych. Po raz pierwszy są w niej materiały opracowane dla klas 1-3 szkoły podstawowej. Zajęcia z ich wykorzystaniem można prowadzić zarówno w formie […]

21 lutego: Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego obchodzony jest 21 lutego, począwszy od roku 2000. Proklamowany został na 30. sesji Konferencji Generalnej UNESCO w listopadzie 1999 r. Święto upamiętnia wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku pięciu studentów uniwersytetu w Dhace zginęło podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Główną ideą Dnia jest […]

Netografia – Egzamin maturalny i ósmoklasisty w 2021 roku

Przygotowaliśmy Państwu zbiór źródeł internetowych w wyborze – Egzamin maturalny i ósmoklasisty w 2021 roku – związany z kierunkiem polityki oświatowej, tj. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021. Netografia do pobrania oprac. Cecylia Radzewicz

Informacja dotycząca prowadzenia zajęć sportowych w szkole

W związku z licznymi pytaniami od nauczycieli wychowania fizycznego dotyczącymi prowadzenia zajęć sportowych w szkole podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 została opracowana informacja dotycząca prowadzenia zajęć sportowych w szkole. Informacja do pobrania oprac. Marcin Orzechowski  

WF możliwy dzięki e-platformie!

E-platforma jest interaktywna, otwarta, darmowa – każdy może z niej korzystać w sposób nieograniczony. Są na niej dostępne sportowe materiały video, podcasty, konkursy i quizy, również aktywujące i sprawnościowe. To skarbnica wiedzy – w tym także z zakresu tematyki olimpijskiej – praktycznych wskazówek, ale też ogrom motywacji i inspiracji w różnej formie. E-platforma to też […]