Centrum prowadzi działania konsultacyjno-doradczo-szkoleniowe w ramach grantu

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach od 21 września br. prowadzi działania konsultacyjno-doradczo-szkoleniowe w ramach sieci współpracy i samokształcenia w 8 szkołach podstawowych i ponadpodstawowych: Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Raczkach, Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach, Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Filipowie, Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w […]