Początek: 4 października 2024
15:30
Koniec: 15 marca 2025
14:00

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 1, 1

KP-1

Szanowni Państwo,

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zaprasza do udziału w kursie pedagogicznym dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Rozpoczęcie kursu planujemy 4 października 2024 r.
Zainteresowanych prosimy o przesłanie zgłoszenia do 13 września 2024 r.
Szczegółowy program został opracowany na podstawie ramowego programu kursu pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu do rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z sierpnia 1993 r. oraz z uwzględnieniem wymagań dotyczących przygotowania pedagogicznego nauczycieli praktycznej nauki zawodu wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2023, poz. 2102).

Zakres kursu:

  • podstawy wiedzy o nauczaniu i wychowaniu,
  • metodyka nauczania praktycznej nauki zawodu,
  • hospitacja zajęć.

Adresaci: osoby zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji pedagogicznych, nauczyciele praktycznej nauki zawodu w technikach, branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia i szkołach policealnych, niezbędnych do prowadzenia praktycznej nauki zawodu w systemie oświaty szkolnej, np. warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego, ośrodkach adaptacji zawodowej, nauki zawodu dla młodocianych w firmach, zakładach prywatnych w różnych branżach i specjalnościach, kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych.

Kierownik kursu / prowadzący: dr Joanna Kalejta / dr Dorota Koncewicz, dr Joanna Kalejta, Bożena Anuszkiewicz, Bogumił Węcek

Liczba godzin dydaktycznych: 150

Uwagi: Planowany czas trwania kursu: październik 2024 r. – marzec 2025 r.
Osoba do kontaktu w sprawie organizacji kursu: dr Joanna Kalejta, nauczyciel konsultant, e-mail: joanna.kalejta@cen.suwalki.pl; tel: 519 87 18 36

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1003 8441 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: KP-1, Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
900,00

Kierownik

Joanna Kalejta

NAUCZYCIEL KONSULTANT
doktor nauk społecznych na Politechnice Białostockiej
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • kształcenie zawodowe,
  • współpraca z pracodawcami,
  • doradztwo zawodowe,
  • reklama i public relations,
  • zarządzanie firmą,
  • zarządzania turystyką,
  • fundusze unijne.